Syariat Islam

Syariat islam merupakan landasan bagi kaum muslim untuk beramal dan segala perbuatan manusia terikat dengan syariat islam, apa yang hendak manusia lakukan atau ucapkan maka harus senantiasa berlandaskan pada hukum islam....

Aqidah Islam

Aqidah Islam (Al-Aqidah  Al-islamiyah) adalah Iman kepada Allah, para Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya, dan Hari akhir, juga pada Qadha dan Qadar baik buruk dari Allah. Dengan melekatnya aqidah pada diri seorang Muslim maka sangat mudah baginya...